Velkommen til Snotra's katteri

NO*Snotra's Mina BUR j - Lillaskilpadde

Mina flyttet til Helena Rivrud på 2770 JAREN og skal bli en avlskatt.

Oscar, Bine og Mina

NO*Snotra's Oscar BUR c Lilla -  har flyttet til Jorun Hope på Stord - er en kastrert kosekatt.

NO*Snotra's Bine - BUR J Lillaskilpadde - har flyttet til Linda Kristin Unumb på Jessheim

Mina og Oscar

NO*Snotra's Einar BUR c Lilla

Einar  flyttet il Bæverfjorden -hadde et fint liv inntil han dessverre omkom i en ulykke.