Velkommen til Snotra's katteri

Leveringsbetingelser for kattunger:

Kattungene leveres:

 Når de er 12-13 uker gamle

Sosialisert

Dyrlegekontrollert med attest

Vaksinert 1 gang

Chippet

Ormkurbehandlet

Stambokført i NRR

Gm2-fri- attest fra mor og far